Tjänster

Öka företagets värde

Våra företagsmäklare kan utföra en exitanalys. Efter en sådan strukturerad genomgång ger vi förslag på åtgärder som ökar företagets marknadsvärde.

Läs mer
Ägarförändringar

Vi anlitas ofta på grund av våra experkunskaper om ägarförändringar. Vänd dig till oss när företaget ska ta in en ny investerare eller partner.

Läs mer
Köpa företag

Vi har ett omfattande register med företag till salu. Tack vare ett brett nätverk kan vi matcha köpare med passande företag.

Läs mer
Sälja företag

Vi har en gedigen erfarenhet av allt som har med företagsförsäljning att göra. Våra medarbetare hjälper dig genom hela processen när du ska sälja företag.

Läs mer