Företagsmäklare Karlstad

När du skall köpa eller sälja företag i Karlstad finns det många faktorer att ta hänsyn till och processen är ofta lång och komplex. På Företagsmäklare Karlstad kan vi med vår långa erfarenhet och expertis inom området komma med juridisk rådgivning och finnas till hands från start till mål. När du anlitar en av våra medarbetare kan du dra nytta av vårt etablerade kontaktnät. Vi hittar ett företag som passar dig när det kommer till storlek, bransch och köpeskilling. Vår kunskap sträcker sig från analys, värdering och optimering av företag till att matcha rätt företag med rätt person. Våra företagsmäklare i Karlstad arbetar efter en välbeprövad köp- och säljprocess som vi finjusterar och skräddarsyr för varje nytt uppdrag vi tar oss an.

Vi är experter på att sälja företag i Karlstad

När du har ett företag till salu lönar det sig att anlita experthjälp. Våra företagsmäklare i Karlstad går igenom alla delar av försäljningen steg för steg med dig. Vi börjar med att värdera företaget och detta görs genom en noggrann analys. Värderingen resulterar i ett informations- och köpunderlag för eventuella köpare och även deras banker, revisorer och jurister. Genom vårt kontaktnät hjälper vid dig att hitta potentiella köpare som passar in på den profil som ditt företag har. Det är viktigt att hitta rätt person för att det ska bli en gynnsam affär för både säljare och firman i sig. För att du skall få sålt ditt företag till ett så bra pris som möjligt, går vi tillsammans genom eventuella åtgärder som kan vidtas för att höja värdet.

Ta hjälp av Företagsmäklare Karlstad vid ägarförändringar

Vi kan inte endast hjälpa dig när du ska sälja eller köpa företag i Karlstad utan du kan även anlita oss vid andra slags ägarförändringar. Det finns många anledningar till sådana kan uppstå, en förändring kan exempelvis komma till skott för att du som ägare vill ta in en partner. Ägarförändringen kan även bero på att det behövs tillskott av kompetens inom företaget eller att du behöver uppdelning av arbetsbelastning och ansvar. Den här typen av situation kan också ske vid generationsskifte eller när det behövs ett tillskott av kapital. Efter att vi utfört en noggrann analys kan vi hitta potentiella delägare och investerare som kan gynna ditt företag med nya kunskaper, idéer eller kapital. Vi på Företagsmäklare Karlstad är ditt stöd under förhandlingar och möten.

Genom vår välbeprövade köp- och säljprocess gör vi upp en mycket tydlig plan för dig som är intresserad av att köpa eller sälja företag. Vi är experter på att matcha rätt personer med rätt verksamhet för att både företag och ägare ska få så bra förutsättningar som möjligt.

Vi kan utföra värderingar av företag

När du vill sälja företag i Karlstad är det dags att utföra en företagsvärdering. Vi har analyserat många olika företag genom åren och vet precis vilka faktorer som behövs granskas för att kunna värdera ditt företag korrekt. I vårt arbete använder vi oss av väl beprövade analysmetoder. Våra medarbetare följer noggrant utvecklingen på marknaden. Med vår expertis kan vi även hjälpa dig att optimera ditt företag för att det ska få ett ökat marknadsvärde, något som gynnar dig vid en eventuell försäljning.

Välkommen att ta kontakt med oss när du vill köpa eller sälja ett företag. Vi hjälper till vid ägarförändringar!
Ägarförändringar

Vi anlitas ofta på grund av våra experkunskaper om ägarförändringar. Vänd dig till oss när företaget ska ta in en ny investerare eller partner.

Läs mer
Köpa företag

Välj din företagsmäklare med omsorg när det gäller att köpa företag i Karlstad. Vi bevakar branschen och håller låga priser.

Läs mer
Öka företagets värde

Våra företagsmäklare kan utföra en analys. Efter en sådan strukturerad genomgång ger vi förslag på åtgärder som ökar företagets marknadsvärde.

Läs mer
Sälja företag

Kontakta oss när du ska sälja företag i Karlstad. Vi besitter expertis inom området och guidar dig genom hela säljprocessen.

Läs mer